Grave- og vejarbejde i Fælledvej, Nørregade, Kjærgaardsvej og Dyrskuevej

4. september 2020

Nyk. Mors Fjernvarmeværk er i gang med at flytte installationer fra kørebanen i Fælledvej, Nørregade, Dyrskuevej og Kjærgaardsvej til grunden Fælledvej 2.

I uge 37 vil to større fjernvarmebrønde, hvor Markedsgade møder Nørregade, blive renoveret/udskiftet.

Det vil i perioder være nødvendigt at afspærre området, og der vil forekomme flere afbrydelser i varmeforsyningen, -herunder afbrydelser af det varme brugsvand.

Når begge arbejder senere er afsluttet, vil området blive retableret med asfalt.

Vi vil bestræbe os på at genere områdets beboere og handlende mindst muligt.