PRISNEDSÆTTELSE I 2020

19. december 2019

Varmeprisen er i 2020 nedsat fra kr. 550,00/MWh inkl. moms til kr. 440,00/MWh inkl. moms.

Det faste årlige bidrag er uændret kr. 25,00 inkl. moms/m2, ligesom fast årligt abonnement er uændret kr. 600,00 inkl. moms.

For en stor del af forbrugerne, vil prisnedsættelsen udgøre i størrelsesordenen kr. 1.500,00/år.