PRISNEDSÆTTELSE I 2021

17. december 2020

 

Hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk er vi i gang med at udskifte et af værkets kraftvarmeanlæg. Udskiftningen er et led i at sikre værkets mulighed for at agere i et stadigt mere omskifteligt energimarked, hvor brændslet er under ændring fra ren N-gas til en stadig stigende andel af opgraderet bio-gas. Udskiftningen betyder også, at det igen i år er muligt at nedsætte varmeprisen. Se Forsyningstilsynets liste over landets fjernvarmepriser her.

Varmeprisen nedsættes i 2021 fra kr. 440,00/MWh inkl. moms til kr. 430,00/MWh inkl. moms.

Det faste årlige bidrag er uændret kr. 25,00 inkl. moms/m2

Fast årligt abonnement er nedsat fra kr. 625,00 inkl. moms. til kr. 500,00 inkl. moms.

Også tilslutningsprisen er reduceret i forhold til 2020. Se nærmere her.