VARSLING AF PRISSTIGNING

30. august 2021

Fjernvarmeværkets omkostninger til naturgas er stærkt stigende, ligesom det også er tilfældet for elektricitet, fyringsolie, benzin og diesel.
Også omkostningerne til grøn omstilling er stigende. F.eks. steg omkostningerne til at bruge Energinets elnet fra 2018 til 2019 med 21%. Fra 2019 til 2020 var stigningen på 13%.

På trods af, at naturgassen består af en stadig større mængde opgraderet biogas, skal beregningen af CO2-udledningen, -i henhold til Energistyrelsens vejledninger, desværre fortsat beregnes som man altid har gjort; altså uden hensyntagen til, at naturgassen faktisk består af 20% opgraderet biogas. Dette påvirker særligt værkets omkostninger til køb af CO2-kvoter, da prisen på CO2-kvoter, som værket forbruger og køber en del af, er steget kraftigt gennem den seneste tid.

På baggrund af ovenstående forhold varsles hermed prisstigning på den variable varmepris for året 2022.