VEJEN MOD DEN GRØNNE OMSTILLING HOS NMFV

Hos NMFV forsøger vi at bidrage mest muligt til, at 70% reduktionen i forhold til tallene fra 1990 nås på den mest hensigtsmæssige måde og under hensy…

VARSLING AF PRISSTIGNING

Prisstigning som følge af stigende omkostninger til energi og grøn omstilling.