GENERALFORSAMLING 2021

Generalforsamlingen er udsat til ultimo april, 2021. Nærmere info følger, når datoen kendes.

PRISNEDSÆTTELSE I 2021

Hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk er vi i gang med at udskifte et af værkets kraftvarmeanlæg. Udskiftningen er et led i at sikre værkets mulighed for…

Fælledvej, Nørregade, Kjærgaardsvej og Dyrskuevej

Der kan nu parkeres på grunden Fælledvej 2