Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. anbefaler, at UDLEJER eller HIDTIDIG EJER melder flytning i umiddelbar forlængelse af fælles aflæsning på fraflytningsdagen.

 

- Skriv evt. XXX, så tillader du, at værket udfylder feltet.
- 7900
- Nykøbing
- Skal oplyses i forhold til slutafregning.
- Skal oplyses i forhold til slutafregning.
- Den adresse fraflytter ønsker flytteopgørelse sendt til.
- Værket overfører fraflytters tilgodehavende her til.
- I forhold til at kunne servicere varmemåleren.
- I forhold til at kunne servicere varmemåleren.
- Skriv evt. XXX, så tillader du, at værket udfylder feltet.
- Skriv evt. XXX, så tillader du, at værket udfylder feltet pr. oplyst fraflytningsdato.
- Skriv evt. XXX, så tillader du, at værket udfylder feltet pr. oplyst fraflytningsdato.
//