Om os

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a leverer varme til 1.900 forbrugere i midtbyen og den nordlige del af Nykøbing.

Det opvarmede bygningsareal er ca. 380.000 kvadratmeter.

En del af varmen produceres på to naturgasfyrede kedler. Når der fyres i en af disse, kommer der røg op af den murede skorsten.

Varmen kan også produceres på en eller flere af værkets 3 naturgasdrevne motorer, som driver hver sin el-generator, der producerer strøm til elnettet. Den varme, som motorerne herved afgiver via kølevand, smøreolie og udstødningsgas, bliver til fjernvarme. (kraftvarme) Når en eller flere af motorerne er i drift, kommer der røg op af den blå stålskorsten.

I en bil, traktor eller andet køretøj med motor, blæses overskudsvarmen, ca. 60%, blot væk i køleren og ud gennem udstødningsrøret. Der udnyttes altså kun ca. 40 % af energien. I et kraftvarmeværk udnyttes op mod 99% af energien.

Den strøm som motorerne producerer, sælges dagligt på det frie elmarked. Værket sælger således hver dag morgendagens el-produktion på det frie el-marked, hvis der vurderes at være økonomi i at sælge el og altså producere varmen eller dele heraf på motorer. Denne vurdering foretages på baggrund af prognoser for morgendagens elpris, ligesom værket holder øje med alle faktorer, som vil kunne påvirke elprisen. Elprisen påvirkes f.eks. af vindforholdene, idet høje vindhastigheder ofte giver lavere elpriser, fordi vindmøllerne producerer en forholdsvis stor del af strømmen. På den anden side vil lave vindhastigheder ofte medføre dyrere strøm, da strømmen nu nødvendigvis må produceres på de centrale og decentrale værker, og altså med fossile brændsler.

Hvis du vil vide mere om, hvor strømmen i Danmark produceres netop nu kan du se det på www.energinet.dk Prøv også at se på siden en dag, hvor der er vindstille og en dag med kraftig vind.

Værkets elkedel er tilkoblet højspændingsnettet, og producerer varme ved 10kV, når elprisen eller betalingen for en eller flere af de forskellige ydelser, der leveres til el-nettet er så gunstig, at fjernvarmen produceres billigst på basis af el.

Elkedelen har i regnskabsåret 2019 produceret 16% af den samlede varmeproduktion hos NMFV.

I november 2016 blev et 10MW solvarmeanlæg, som leverer ca. 15% af værkets varmeproduktion idriftsat.

Værket forventer i indeværende år at bruge ca. 5.000.000 Nm3 naturgas.

Varmen transporteres rundt i byen gennem ca. 30 km. hovedledning, som via ca. 16 km. stikledninger forsyner de enkelte forbrugere.

Værket har til den daglige drift tre fastansatte medarbejdere.