OM OS

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. leverer varme til ca. 391.000 kvadratmeter hos 1.955 forbrugere i midtbyen og den nordlige del af Nykøbing.

48% af varmen produceres på værkets naturgasdrevne motorer, som driver hver sin el-generator, der producerer strøm til elnettet. Den varme, som motorerne herved afgiver via kølevand, smøreolie og udstødningsgas, bliver til fjernvarme. (kraftvarme)

I en bil, traktor eller andet køretøj med forbrændingsmotor, blæses overskudsvarmen, ca. 60%, blot væk i køleren og ud gennem udstødningsrøret. Der udnyttes altså kun ca. 40 % af energien. Hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk udnyttes næsten 100% af energien.

35% af varmen produceres af værkets elkedel.

17% af værkets varmeproduktion leveres af 1.326 solpaneler i et 16.708 kvadratmeter stort solvarmeanlæg på Færøvej.

Varmen transporteres rundt i byen gennem ca. 33 km. hovedledning, som via ca. 17 km. stikledninger forsyner de enkelte forbrugere.

Værket har til den daglige drift fire fastansatte medarbejdere.

HVOR KOMMER ENERGIEN FRA

Hvis du vil vide mere om Danmarks CO2-udledning og elforbrug, kan du se det på Energinet.dk her. Prøv også at se på siden en dag, hvor der er vindstille og en dag med kraftig vind.  Gør dig evt. nogle tanker om, hvor strømmen og varmen kommer fra, når det er vindstille og overskyet som på en efterårs- eller vinterdag.

MILJØDEKLARATION

Nykøbing Mors Fjernvarmeværks miljødeklaration, som fremgår af årsopgørelsen viser, at den gennemsnitlige CO2-udledning for året 2023 er 164g/kWh varmeproduktion (eller 46kg CO2/GJ varmeproduktion) Dette bringer Nykøbing Mors Fjernvarmeværk i kategorien GUL i energistyrelsens "trafiklys", hvor kravet for at komme i kategorien GRØN, er, at man udleder mindre end 36kg CO2/GJ varmeproduktion.

//