Bestyrelsen for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. efter ordinær generalforsamling den 14/3-2024

Formand
Henrik Tinggaard

Bestyrelsesmedlem
Jesper Bilstrup

Næstformand
Kristian Hess Jensen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Balle Kristensen
valgt 
af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

Bestyrelsesmedlem
Stefan Lynggaard

Bestyrelsesmedlem
Henrik Rene Christensen
valgt af almene boligforeninger i Nykøbing Mors

Bestyrelsesmedlem
Jan Leicht Jørgensen

//