Bestyrelsen for Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. efter ordinær generalforsamling den 21/3-2022

Formand
Ole Møller Knudsen

Bestyrelsesmedlem
Johannes Ingemann Nielsen

Næstformand
Kristian Hess Jensen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Balle Kristensen
valgt 
af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune

Bestyrelsesmedlem
Stefan Lynggaard

Bestyrelsesmedlem
Henrik Rene Christensen
valgt af almene boligforeninger i Nykøbing Mors

Bestyrelsesmedlem
Jan Leicht Jørgensen