Måleraflæsning

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning. Ved aflæsning i forbindelse med flytning, skal du aflæse det første tal, MWh, og det tal, der fremkommer ved næste tryk på trykknappen, M3. Disse to tal danner grundlag for beregning af varmeforbruget.

 

 

Nedenfor ses de forskellige displayvisninger:

Skulle det uheldige ske, at måleren ikke vil vise noget som helst, er du, ifølge "Almindelige bestemmelser" pkt. 5.12, forpligtet til straks at give fjernvarmeværket besked.

//