CORONA OG FJERNVARME

19. marts 2020

Aktiviteter ude blandt forbrugerne er reduceret til kun det absolut mest nødvendige.

I øvrige henseender er fjernvarmeværkets drift og administration uændret, idet vi respekterer de fra regering og folketing udstukne regler, og forventer det samme af vore omgivelser.