Fælledvej, Nørregade, Kjærgaardsvej og Dyrskuevej

29. september 2020

Nyk. Mors Fjernvarmeværk har flyttet installationer fra kørebanen i Fælledvej, Nørregade, Dyrskuevej og Kjærgaardsvej til grunden Fælledvej 2.

Der er udlagt skærver og vi håber og tror på, at I vil undlade at parkere oven på de brønddæksler, som fjernvarmeværkets personale skal have uhindret adgang til.