VEJEN MOD DEN GRØNNE OMSTILLING HOS NMFV

1. september 2021

Hos NMFV forsøger vi at bidrage mest muligt til, at 70% reduktionen i forhold til tallene fra 1990 nås på den mest hensigtsmæssige måde og under hensyntagen til, hvad der er muligt inden for de rammer, politikerne løbende udstikker eller ændrer.

Allerede nu dækkes ca. 15% af varmeproduktionen af sol og ca. 35% af varmen fremstilles på basis el, mens den resterende halvdel fremstilles på basis af kraftvarmeanlæggets elproduktion. 

 

På www.evida.dk/gron-gas/gasnettets-rolle/ kan du se, hvordan vi forventer, at gasnettet idenfor få år vil være en væsentlig del af løsningen.