Skift til fjernvarme

Når du skifter til fjernvarme;

-slipper du for bekymringerne om, hvor længe dit eksisterende fyringsanlæg kører endnu.

-sparer du udgiften til skorstensfejer.

-har du en stabil varmeforsyning.

-slipper du for den støj, der er fra andre opvarmningsformer.

-har du en varmeforsyning, som prismæssigt kan konkurrere med alle andre varmekilder som f.eks. fyringsolie, naturgas, stokerfyr og varmepumpe.

-har du muligheden for at bruge ubegrænset med varme eller lukke helt for fjernvarmen og bruge varmen fra din brændeovn, hvis du f.eks. får adgang til gratis brænde...

-bruger du ikke dyr plads til fyringsanlæg. De nødvendige installationer til fjernvarme fylder væsentligt mindre end et oliefyr, et gasfyr, et stokeranlæg eller et varmepumpeanlæg.

Kontakt os, hvis du ønsker at skifte.

Det er billigere end du troede....